Combo 3 món quốc dân choàng + quần dài + áo 2 dây

𝙾̛̉ đ𝚊̂𝚞 𝚝𝚛𝚊̆𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚗𝚑𝚘̛́ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒
𝙾̛̉ đ𝚊̂𝚢 đ𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚗𝚑𝚘̛́ 𝚝𝚛𝚊̆𝚗𝚐
Vải giá lên cao , ra được hàng là mừng xỉu
Vì vải hiện tại cao lắm nhưng giá nhà em Hiền vẫn y như cũ
Combo 3 món quốc dân choàng + quần dài + áo 2 dây
Sỉ nhỏ đủ màu 12x - Sỉ Sl 11x
Form dưới 62kg chất satincao cấp

𝙾̛̉ đ𝚊̂𝚞 𝚝𝚛𝚊̆𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚗𝚑𝚘̛́ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒
𝙾̛̉ đ𝚊̂𝚢 đ𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚗𝚑𝚘̛́ 𝚝𝚛𝚊̆𝚗𝚐
Vải giá lên cao , ra được hàng là mừng xỉu
Vì vải hiện tại cao lắm nhưng giá nhà em Hiền vẫn y như cũ
Combo 3 món quốc dân choàng + quần dài + áo 2 dây
Sỉ nhỏ đủ màu 12x - Sỉ Sl 11x
Form dưới 62kg chất satincao cấp

Sản phẩm khác

0975802064

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Địa chỉ

ZALO
FACEBOOK
0975802064